Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används.Läs mer

Årets småbolagsfond har överträffat index 5 år i rad

Att en aktiefond skapar 193 procents avkastning över drygt 5 år är ovanligt. Att den dessutom överträffar index varje enskilt år är ännu mer sällsynt. Det starka resultatet uppmärksammas nu ytterligare av Privata Affärer som utsett fonden till Årets Småbolagsfond 2021!

Utvecklingen har gått spikrakt uppåt

Dagens Industri

Fondens utveckling sedan start är formidabel

Privata affärer

Ett toppval bland småbolagsfonder

Placera
Vi investerar i riktiga småbolag

För svenska småbolagsfonder är det endast tillåtet att investera i bolag vars marknadsvärde understiger 1 % av Stockholmsbörsens totala värde (idag strax under 8000 miljarder kr) vilket då innebär i bolag med ett marknadsvärde på knappt 80 miljarder kr. I Cliens Småbolag placerar vi majoriteten av våra investeringar i bolag med marknadsvärden på 1-30 miljarder eftersom det är segmentet där bolagen har högst vinsttillväxt.

Vi låter hela portföljen göra jobbet

Många fonder väljer att placera upp till 10 % av fondens totala värde i enskilda bolag. Cliens Småbolag strävar efter att vara mer likaviktad, normalt ligger våra största innehav på max 5 % av fondens totala värde. Det gör att alla bolag i portföljen arbetar för arbetar för att skapa avkastning, istället för att man behöver hoppas på enskilda bolag. Vi anser också att det sänker risken i fonden över tid.

Vi undviker förhoppningsbolag

Vi ställer mycket höga krav på de bolag som ska få ta plats i fonden. Bolagen måste ha en stark ledning och kunna uppvisa en stabil lönsamhet under flera år. Dessutom vill vi att bolagen ska ha en stark marknadsposition kombinerat med goda tillväxtmöjligheter. Därför väljer vi bort så kallade förhoppningsbolag där verksamheten exempelvis består av forskning eller prospektering av råvaror.

Förvaltare Carl Sundblad

Jag fokuserar på de mindre bolagen i småbolagskategorin, eftersom de har den högsta vinsttillväxten. Och sen letar jag efter bolag som är mindre konjunkturkänsliga. Utöver det så handlar mycket om noggrannhet.

Berätta om hur du gör för att skapa överavkastning i Cliens Småbolag?

Jag fokuserar på de mindre bolagen i småbolagskategorin, eftersom de har den högsta vinsttillväxten över tid, vilket jag tror är en förklaring till att de också levererat den högsta avkastningen. Utöver det så handlar mycket om noggrannhet och kvalitet. För att kunna ha en uppfattning om vad bolagen kan tänkas vara värda om ett par år så måste det finnas en viss förutsägbarhet i bolagens tillväxt och lönsamhet.

Kan du ge exempel på ett bolag i fonden som ligger dig extra varmt om hjärtat?

Jag ser gärna att bolagen har en strukturell trend i ryggen som stödjer deras affär. Det kan handla om teman som sannolikt kommer fortsätta även under svagare konjunkturer såsom automation, digitalisering och demografi. Inom dessa områden finns det antal bolag som jag tror kommer bli mindre påverkade av den övergripande konjunkturen än andra.

Sectra är ett sådant bolag då det passar in på alla dessa områden egentligen. Deras verksamhet har sitt ursprung i krypterad kommunikation och huvudverksamheten idag finns inom medicinsk bildhantering. Med en åldrande befolkning kommer verktyg för att effektivisera sjukvården stå högt på investeringsagendan och Sectras kunnande inom säker kommunikation är något som kunderna redan idag ställer högre krav på.

Och sen vill jag också lyfta fram HMS Networks från Halmstad som har en stark position inom kommunikation mellan maskiner på fabriksgolvet. Investeringar i en mer effektiv och smartare industriproduktion borde fortsätta även i en svagare konjunktur.

Småbolag förknippas ofta med hög risk. Hur ser du själv på risk och vad gör du för att begränsa risken i fonden?

Jag tror att det går att förvalta en småbolagsfond med en begränsad risknivå och definitivt med en bra riskjusterad avkastning över tid. Bra småbolag är i mitt tycke inte mer riskfyllda än storbolag. Får vi en finanskris brukar exempelvis storbankerna drabbas hårt och de finns inte i småbolagsvärlden.

Hållbarhet och ansvarsfulla investeringar är ett ständigt aktuellt ämne. Hur hanterar du det i fonden?

Vi har ett komplett ramverk både för hur vi som förvaltare ska agera som en ansvarsfull aktör och för att säkerställa att våra kunders kapital inte ska placeras i bolag som inte sköter sig ur ett hållbarhetsperspektiv. Bolag som har med än 5 % av sin omsättning eller vinst från sektorer som vapen, alkohol, tobak, pornografi eller kommersiell spelverksamhet exkluderas därför helt ur fonden.

Vi är övertygade om att småbolag är en bra utgångsposition för att investera i klimatomställningen. Många nya och innovativa bolag vars teknologiska utveckling är i sin linda är ofta småbolag. Vi tillämpar samma selekteringsprioritering när vi letar efter hållbara case som för övriga bolag i fonden. Utan att bli alltför detaljerad så låter vi EU:s klassificeringssystem, den så kallade Taxonomin, vara avgörande för vad som är ett "grönt" bolag.

Vad tycker du är viktigt att tänka på innan jag investerar i Cliens Småbolag?

Eftersom jag har ett långsiktigt tänk i mina investeringar och fokuserar på bolag som jag tror har goda möjligheter att vara betydligt större än vad de är idag om 3-5 år så bör man som investerare åtminstone ha det perspektivet, men självklart ser jag gärna att det ses som en investering som ska få växa över ännu längre tid.

Slutligen, varför ska jag investera i Cliens Småbolag?

Jag tror att man över tid kommer få betydligt bättre avkastning i de mindre bolagen än i börsens stora bolag eftersom de växer fortare och har bättre förutsättningar att fortsätta växa. Utöver det fokuserar jag i fondens investeringar på tre faktorer som jag tror kommer generera överavkastning över tid; riktiga småbolag, kvalitet och långsiktighet.

Fakta om fonden

 • Aktivt förvaltad fond med fokus på svenska småbolag
 • Koncentrerad portfölj, alltid 25–35 innehav
 • Möjlighet att placera upp till 20% i övriga Norden
 • Erfaret förvaltningsteam
 • Hållbar allokering
 • Högsta Morningstar-rating
En koncentrerad småbolagsfond fokuserad på kvalitetsbolag

Cliens Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fondens medel skall till 90 procent placeras i små- och medelstora bolag, vilka definieras som bolag som vid förvärvstillfället har ett marknadsvärde som högst motsvarar en procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm. Av fondens medel skall minst 90 procent vara placerat i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Norden eller vars finansiella instrument är noterade på en marknadsplats i Norden, varav minst 80 % skall vara placerade i Sverige. Fonden följer ett placeringsreglemente som främjar placeringar i ansvarsfulla bolag, läs mer om det här.

Risk/avkastningsprofil
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk
Startdatum

2016-09-30

Förvaltare

Carl Sundblad + Team

Fondförmögenhet

7000 mkr SEK

Aktiv risk

Active Share 75 % / Tracking error 5,9 %

Inriktning

Svenska småbolag. Max 20 % övriga norden

Min. insättning

A-klass: 5 000 kr B-Klass: 5 mkr. Ingen gräns för uppföljande investeringar

Förvaltningsarvode

Andelsklasser (läs nedan)

Andelsklass A

1,35 % + 10 % performance fee (CSRXSE)

Andelsklass B

0,65 % + 10 % performance fee (CSRXSE) - Minimum 5 mkr

ISIN-kod

A-klass: SE0008992069 / B-klass: SE0008992242

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

Här kan du köpa fonden

Här är några av de handelsplattformar där du kan köpa Cliens Småbolag. Mer information hittar du på respektive webbplats.

Avanza logotyp
Nordnet logotyp
Alpcot logotyp
Fondmarknaden logotyp
Futur Pension logotyp
Garantum logotyp
Handelsbanken logotyp
Movestic logotyp
SAVR logotyp
SEB logotyp
SH:Pension logotyp
Strivo logotyp
Ålandsbanken logotyp
Folksam logotyp
Länsforsäkringar logotyp
SPP logotyp
Cliens logotyp

Cliens Kapital­­förvaltning är Årets Fondbolag!

Cliens Kapitalförvaltning har 2021 utsetts till Årets Fondbolag, och fått utmärkelserna Årets Sverigefond och Årets Småbolagsfond av Privata Affärer, samt Årets Sverigefond av fondmarknaden.se.

Cliens månadsbrevKostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.